dissabte, 13 de juny del 2009

Conversa.

En les vacances de Pasqua vaig rebre la visita de dos amigues barcelonines.
A continuació vos reproduïsc una xicoteta conversa, que em va sorprendre -si més no-mentre esperàvem el metro, demane disculpes -de bestreta- per la pèssima adaptació.

- Aquí, al País Valencià, els accents de l'a són com en castellà, cap allà (indicant a la dreta)?
- Ací? No, com vosatros, cap allà (indicant a l'esquerra), per? Torna-li la trompa el xic! Som la mateixa llengua, els accents i tot és igual!
- Ah, val. No, si ja, però com hi ha tants llocs on està al contrari...
- Aah! Ja, això és perquè qui fa els cartells no sap escriure...